wget -r -p -np -k domain.com

整站下载wget 工具,在linux 系统下运行简单方便,Windows 下配置 费事。

wget -r -p -np -k domain.com

如下图所示,全部下载完成后,在当前目录会生成一个域名命名的文件夹,打包下载到本地即可。

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注